22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Вугринівська, буд. 130

Про підприємство

     КП «Хмільникводоканал» з 1969 р. забезпечує питною водою жителів м. Хмільник. Джерелом водопостачання є річка Південний Буг. Для підготовки води побудована водопровідна станція загальною потужністю 13,5 тис.м3/добу. Вода транспортується до споживачів мережею водопроводу, загальна довжина якої складає 101400 метрів. Для очистки стічних вод в 1974 р. введено в експлуатацію очисні споруди каналізації потужністю 10,0 тис.м3/добу. Для перекачки стоків побудовано три каналізаційні насосні станції – КНС-1, КНС-3, КНС-4. Стічні води транспортуються від споживачів мережею каналізації, загальна довжина якої складає 43 885 метрів.

     Джерелом водопостачання є річка Південний Буг. Потужність очисних споруд 13 450 м3/добу. Сира вода з річки проходить до водоприймального колодязя. Далі з нього насосами І-го підйому по двох водопроводах вода подається на змішувачі старого та нового блоку очисних споруд. В зв’язку зі зниженням рівня води, а також в період великих повіней у річці, силами підприємства ще у 80-х роках був побудований поверхневий водозабір, від якого подача води здійснюється безпосередньо в змішувач. В змішувачі сира вода з метою обеззаражування змішується з розчином гіпохлориду натрію, а далі з реагентами, які сприяють подальшій очистці. Оброблена вода надходить до освітлювачів, далі подача освітленої води на фільтри проводиться зверху вниз і надходить до резервуара чистої води (РЧВ). З РЧВ очищена вода, яка задовольняє вимоги ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», насосами ІІ-го підйому по водопроводах подається в місто споживачам. Знезараження води проводиться гіпохлоридною установкою розчином оксидантів на основі гіпохлориду натрію яку в 2019 р введено в експлуатацію. Гіпохлоридна установка в свою чергу є безпечнішою в порівняні із звичайним хлором. Гіпохлоридна установка призначена для екологічно чистого та безпечного використання в системах очищення та дезінфекції питної води з метою підтримання якісних гігієнічних параметрів у відповідності з ДСанПіН 2.2.4-171-10 “ Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” . Для роботи установки використовується харчова кухонна сіль, що відповідає ДСТУ 3583: 2015 “Сіль кухонна.” В якості реагенту для освітлення та очищення води від твердих домішок різноманітної природи використовується коагулянт.

     Насосами другого підйому вода транспортується до споживачів по водопровідній мережі м. Хмільника довжина яких складає 101400 м, в тому числі: магістральних водогонів 15 600 м, водорозподільних мереж 67 600 м, внутрішньо дворових мереж 18200 м. Водогінна мережа складається переважно з чавунних і сталевих труб, зустрічаються також ділянки з поліетилену (ПЕ), збудовані протягом останніх років. Діаметр труб, що зустрічаються на водогінній мережі, від Ø 50 мм на водорозподільній мережі і до Ø 400 мм – магістральний трубопровід зі станції водопідготовки. За останні роки виконано ряд робіт по заміні ділянок водогону. Завершена реконструкція водогону по вул. Кутузова з переключення споживачів, перекладені водопроводи по вулицях: Котляревського, Коцюбинського, Монастирській, Меморіальній, також побудовано ділянку нового водопроводу по вул. Шевченка. Виконано капітальний ремонт водогонів по вул. Лугова, Марка Вовчка та ін. Щороку силами підприємства проводиться ремонт та заміна невеликих діаметрів засувок, але цього недостатньо, а тому вкрай необхідно провести заміну вузлових засувок великих діаметрів, та виконати капітальний ремонт колодязів та камер, в яких знаходиться ця запірна арматура.

     Для підтримання стабільного тиску у мережі, безпосередньо у місті облаштовані насосні станції ІІІ-го підйому, а саме: ВНС по вул. Пирогова, ВНС по вул. Монастирська, ВНС по вул. Декабристів, ВНС по вул. Слобідській. Перераховані насосні станції являються локальними та працюють автономно.

     Загальна довжина каналізаційної мережі м. Хмільника становить 43885м, в тому числі:
– головні колектори 12040м;
– бічні колектори 20060 м;
– внутрішньо дворові мережі 11300 м.

     Самопливна каналізаційна мережа виконана з керамічних, залізобетонних, азбестоцементних та чавунних трубопроводів. Напірна мережа виконана переважно з чавуна. Зустрічаються також ділянки з азбесту та НПВХ , ПВХ. Діаметр даних трубопроводів, знаходяться в межах від Ø 100 мм до Ø 500 мм. На даний час проводиться реконструкція напірного колектора Ø 300 мм від КНС-3 до ОСК. Централізованим водовідведенням охоплено лише 40% населення м. Хмільника. Проектна потужність каналізаційних насосних станцій та очисних споруд дозволяє розширити об’єм послуг водовідведення практично до 100%, збільшувати кількість та протяжність каналізаційних мереж для приєднання нових споживачів.

     КП «Хмільникводоканал» експлуатує 3 каналізаційні насосні станції (КНС), за допомогою яких стоки надходять до очисних споруд: КНС-1 по вул. Тургенєва, КНС-3 по вул. 1-го Травня, КНС-4 по вул. Комарова.

     КНС-3 по вул. 1-го Травня в 2017 році проведена реконструкція, встановлено енергозберігаюче обладнання, відновлено роботу систем вентиляції. Змонтовано 3 насосні агрегати, що повністю забезпечує потреби КНС. Також здійснено ремонт внутрішніх приміщень, покрівлі та покращено зовнішній вигляд будівлі.

     Очисні споруди забезпечують повну механічну та біологічну очистку змішаних побутових та промислових стоків з території м. Хмільника. Проектна пропускна спроможність споруд – 10 000 м3/добу, очищені стоки відводяться до річки Південний Буг відкритим бетонним каналом (побудований у 2017 році).

     З двох головних каналізаційних станцій неочищені стоки надходять до приймальної камери. Звідти стоки потрапляють на змонтовані решітки, на яких затримуються великі механічні забруднення. Залізобетонними каналами стоки надходять до двох пісколовлювачів, де усуваються мінеральні забруднення, потім через розподільчу камеру стічні води надходять до первинних відстійників. Біологічне очищення відбувається за допомогою аеробних мікроорганізмів – активного мулу. Друга частина двокоридорного аеротенка – це камера регенерації активного мулу, у яку він рециркулюється з вторинних відстійників. Повітря для процесу та допомоги при транспортуванні рідини подається з станції повітродувок. З біологічного реактора стоки надходять до вторинного відстійника. Останній об’єкт технологічного процесу – контактний резервуар, у якому стічні води додатково аеруються. Далі, вже очищені стічні води по скидному відкритому залізобетонному каналу скидаються в річку Південний Буг.

     Якість води та стоків контролюється двома підрозділами хіміко-бактеріологічної лабораторії підприємства, які відповідають усім критеріям на проведення вимірювань. Один підрозділ проводить дослідження якості питної води, який знаходиться на водопровідні станції та підрозділ дослідження стічної води, який знаходиться безпосередньо на очисних спорудах каналізації. Вони оснащені відповідними приладами, допоміжним обладнанням, мірним посудом та реактивами, щоденно у лабораторії проводяться дослідження питної та стічної води.