22000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Вугринівська, буд. 130

Якісь води КП «Хмільникводоканал» відповідає гігієнічним вимогам до води питної, призначеної для споживання людиною

Якість води, яка надається КП «Хмільникводоканал» споживачам м. Хмільника відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Контролю підлягає вода, призначена для задоволення питних і господарсько-побутових потреб на всіх стадіях її виробництва та доведення до споживачів, а також об’єкти централізованого питного водопостачання, у тому числі очисні  споруди, насосні станції, водопровідні мережі.

Згідно з чинним законодавством (стаття 44 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статтею 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення») виробничий (постійний) контроль за показниками безпечності та якості питної води покладений на суб’єкта господарювання, який надає послугу з водопостачання.

Якість води регламентується різними нормативними документами, основними з яких є:

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. №2918-III;

  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджені наказом МОЗ №400 від 12.05.2010 р.;

– Технологічний регламент з виробництва водопровідної питної води КП «Хмільникводоканал»

 – ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 вміст шкідливих речовин у воді централізованого водопостачання не повинен перевищувати гранично допустимих норм вказаних у ДСанПіН 2.2.4-171-10 по безпечності якості питної води за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-токсикологічними показниками.

Якість питної води КП “Хмільникводоканал” не лише відповідає вимогам нормативних документів, а й має суттєві запаси до норм по більшості показників. Проте, потенційно проблемними залишаються органолептичні показники (запах, каламутність, забарвленість), жорсткість (сезонно в зимовий період) та амоній (в окремі місяці, через підвищення концентрації амонію в джерелі водопостачання).

Відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 додатку 2 таб.1 зазначено норматив показника амонію 0,5 (2,6) мг/дм3. Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу. Про що зазначено у технологічному регламенті водопровідної станції м. Хмільника з описом технологічного процесу виробництва питної води.

В таблиці наведена інформація щодо якості питної води по основних показниках за останній повний звітний період (2020 рік). Так як середні цифри не дають можливості достовірно оцінити відповідність якості нормативним значенням, то по всіх показниках наведено повний діапазон: від мінімальної до максимальної концентрації (величини).

Якісь води КП «Хмільникводоканал» відповідає гігієнічним вимогам  до води питної, призначеної для споживання людиною

Контроль за якістю та безпечністю питної води здійснюється атестованою хіміко-бактеріологічною лабораторією водопровідної станції КП «Хмільникводоканал» за робочою програмою, розробленою згідно Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСаНПіН2.2.4-171-10). Якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюжку: джерело водопостачання, на очисних спорудах, перед виходом у розподільну мережу, на насосних станціях і безпосередньо в розподільній водопровідній мережі. Якість питної води контролюється цілодобово. Щодоби якість питної води контролюються за 18 показниками. Щомісяця якість питної води контролюється за 25 показниками.